سوئیچ قطع فشار بالا ( High Pressure Switch )

این سوئیچ بصورت سری با پمپ در مدار قرار گرفته است و در واقع بعنوان یک کلید قطع و وصل در مدار عمل می کند. های پرشر وظیفه خاموش کردن پمپ دستگاه را در مواقعی که شیر برداشت بسته و منبع آب نیز پر است، به عهده دارد. در واقع در چنین مواقعی که نیاز به تولید آب تصفیه شده نداریم، در اثر فشار پمپ ، فشار درون شیلنگ ها بالا می رود. این فشار به دیافراگم تعبیه شده در سوئیچ منتقل شده و باعث قطع جریان عبوری از مدار می گردد . در اثر قطع جریان الکتریسیته پمپ دستگاه نیز خاموش می شود . اگر مقداری از آب منبع تخلیه شود ، فشار درون شیلنگها و در نتیجه فشار تحمیل شده بر دیافراگم سوئیچ ، کاهش پیدا کرده و باعث می شود که مدار مجددا بسته شده و جریان برقرار شود. در اثر برقرار شدن جریان برق ، پمپ دستگاه مجددا آغاز به کار می کند تا آب تخلیه شده را جبران کند. عملکرد این سوئیچ دقیقا عکس عملکرد سوئیچ قطع فشار پایین می باشد. ادامه خواندن “سوئیچ قطع فشار بالا ( High Pressure Switch )”

  • سازوکارحرکتی شیرهای برداشت
  • پرشر سوئیچ آب
  • تنظیم پرشر سوئیچ پمپ آب خانگی
  • شکل سویج high دردستگاه تصفیه اب خانگی
  • تست شیر یکطرفه تصفیه اب
  • تنظیم سوییچ highe pressure
  • تست high pressure تصفیه ای
  • اموزش تنظیم های پرشر تصفیه اب
  • سوئیچ high pressure
  • نحوه عملکرد high pressure دستگاه تصفیه اب