فواید استفاده از کربن فعال یا ذغال اکتیو :

1 جمع آوری ذرات معلق در اب و در نتیجه شفافیت آب آکواریوم ، و همچنین گرفتن گاز های مضر در آکواریوم .

2 حذف مواد آلی و آلاینده ها ی آلی ، اسیدهای آلی ، پروتئین ها ، هورمون ها ، ترکیبات آنتی بیوتیک ، ترکیبات آلی و همچنین انواع مختلف مواد شیمیایی ، داروها ، فلزات و مواد معدنی باشد.

3 از بین بردن کلر و همچنین بوی بد آب ناشی از پس ماند ها و … ادامه خواندن “فواید استفاده از کربن فعال یا ذغال اکتیو :”

  • فیلتر ذغالی اکواریوم