لوله های پلیکا کرو گیت تک جداره

فیلترهای تصفیه آب

لوله های پلیکا کروگیت تک جداره (رهکش)

جهت کنترل میزان رطوبت خاک ، کاهش اثرات کم آبی و زیادی آب حاصل از بارش باران و برف سنگین ، افزایش دمای خاک ، بهتر نمودن میزان نیتروژن و هوادهی خاک برطرف نمودن مواردی در خاک و الاخره برقراری تعادل بین آب و اکسیژن در زمین های کشاورزی و حاصل خیز لوله های تعادل باابعاد 110 الی 200 میلیمتر استفاده می کنند .

مزیت لوله های دوجداره کروگیت PVC_ U  نسبت به لوله های تک جداره PVC _ U

وزن کمتر و در نتیجه حمل ونقل راحت تر

مقاومت بهتر در مقابل رانشهای زمین و حرکات ناشی از زلزله انعطاف پذیری بالاتر

سفتی حلقوی بالاتر نسبت به لوله های مشابه

(Single wall corrugated pipe plicae (Rhksh)

To control the amount of moisture in the soil, reduce the effects of dehydration and a lot of water from rain and heavy snow, soil temperature, soil aeration enhance the amount of nitrogen in the soil and removing items Alakhrh balance between water and oxygen in agricultural land and 110 to 200 mm pipes balance fertile Baabad use.
PVC_ U corrugated pipe double advantage over the single wall pipe PVC _ U

Lower weight and thus easier to transport

Ranshhay better resistance against earthquake-induced ground movements and higher flexibility

Higher than the same ring stiffness pipe

Water purification systems for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters water treatment system Pyvrytk, buy containers Rzyn, sales pitches phenol resin Frmaldyyd, Faybrglas, sales sales sales pitches Fnlyk, resin containers Rzyn, Fnvlyk, sales Wholesale sales Rzyn, Rzyn, the form of the purchase price Rzyn, resin prices Faybrglas, resin prices Fnvlyk, single wall corrugated pipe double Krvgyt, pipes Plyka,